Nie pozwól, aby alkohol przejął kontrolę

Leczenie alkoholizmu w profesjonalnej placówce to najskuteczniejszy sposób w walce z uzależnieniem. Dowiedz się więcej na temat choroby alkoholowej!

Historia ruchu AA

Terapia AA to sposób pomocy chorym uzależnionym od alkoholu. Jednak na tle historii ludzkości, kiedy alkohol lał się strumieniami przez wiele stuleci, jest to dosyć nowy wynalazek. Początek tej formy terapii to dopiero rok 1935, a więc niecałe 100 lat temu.

Terapia alkoholizmu – początek

Za dzień powstania ruchu AA uznaje się datę 10 czerwca 1935 r. Jest to pierwszy dzień nieprzerwanej trzeźwości jej współzałożyciela – Boba Smitha. Był on lekarzem i dzień wcześniej pił, a 10 czerwca miał przeprowadzić operację. Jednak trząsł się tak bardzo, że aby móc wykonać operację, musiał się znowu napić. Najprawdopodobniej otrzymał również środki uspokajające. Pierwsza książka opisująca doświadczenia uczestników ukazała się w 1939 r. W późniejszym czasie została zatwierdzona podstawowa terapia alkoholizmu – program 12 kroków.

Etapy leczenia alkoholizmu

Zobacz jak specjaliści z prywatnego ośrodka terapii uzależnień leczą alkoholizm.

Terapia AA stosuje kilka metod pomagających chorym uporać się z problemem. Każda metoda zawiera różne etapy leczenia alkoholizmu. Dzięki temu można ją dopasować do osób na różnych stadiach uzależnienia czy leczenia. Podstawą terapii jest samopomoc uczestników grupy. Wymiana doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się pozwalają na utrzymywanie się w trzeźwości.

Wśród metod pomocy znajduje się np. zalecenie HALT opisujące stan zwiększający prawdopodobieństwo sięgnięcia po kieliszek. Chory nie powinien się do tego stanu doprowadzać. Słowo HALT stanowi skrótowiec opisujący ten stan – głodny, rozgniewany, osamotniony, zmęczony (hungry, angry, lonely, tired).

Chcesz o coś zapytać?

© Copyright 2025 Uzależnienie od alkoholu - All Rights Reserved