Nie pozwól, aby alkohol przejął kontrolę

Leczenie alkoholizmu w profesjonalnej placówce to najskuteczniejszy sposób w walce z uzależnieniem. Dowiedz się więcej na temat choroby alkoholowej!

Alkoholizm leczenie

Terapia antyalkoholowa - leczenie alkoholizmu - wskazana jest dla każdego, kto wykazuje nadmierne używanie alkoholu. Trudno jednoznacznie określić, ile wynosi nadmierne użycie, ale każde niepokojące nas objawy powinny zostać skonsultowane ze specjalistą.

Terapia dla alkoholika

leczenie alkoholizmu, alkoholizm leczenieAlkoholizm leczenie to trudna i złożona kwestia. Najlepsze rezultaty daje leczenie w ośrodku zamkniętym. Terapeuci włączają wtedy jednocześnie leczenie farmakologiczne i psychoterapię. Farmakologia ma na celu zmniejszenie objawów odstawienia, nie będzie jednak skuteczna jako jedyna metoda leczenia.

Najważniejszą częścią leczenia jest psychoterapia, która ma na celu pomóc zrozumieć osobie chorej jej problem i jego konsekwencje w życiu.

Terapia leczenia alkoholizmu – podstawowe założenia

Terapia uzależnień od alkoholu bazuje na podejściu behawioralno-poznawczym. U jej podstaw leży stwierdzenie, że poprzez zmianę sposobu myślenia można zmienić zachowanie i nastrój. Celem jest zastąpienie myślowych „błędów” poprawnymi.

  • Zakłada się, że terapia leczenia alkoholizmu powinna trwać 18-24 miesięcy.
  • Leczenie w placówce zamkniętej powinna trwać ok. 6-8 tygodni.
  • Później chory powinien korzystać z pomocy ambulatoryjnej – 4-6 miesięcy.

Cele leczenia alkoholizmu

Alkoholizm leczenie zakłada przede wszystkim trwałe zaprzestanie picia przez osobę uzależnioną. W jej ramach chory powinien nabyć również odporności psychicznej oraz zwiększyć swoje zdrowie fizyczne, które przez długotrwałe nadużywanie alkoholu jest nadwątlone.

Ważne jest również nabycie odpowiednich umiejętności społecznych potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych, które do czasu terapii były rozwiązywane za pomocą alkoholu. To właśnie powoduje, że leczenie alkoholizmu jest tak trudne.

Chcesz o coś zapytać?

© Copyright 2025 Uzależnienie od alkoholu - All Rights Reserved